ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนจำปา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน