ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน