ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน