ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุผาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน