ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกะทะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเบิด สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน