ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน