ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน