ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.32 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.32 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน