ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนายม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน