ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.54 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.42 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.97 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.43 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.89 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน