ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน