ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.52 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.82 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.28 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. สุรินทร์ เขต 2 72.89 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 66.31 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 65.63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 64.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 61.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.02 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.01 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน