ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเซียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน