ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.81 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.92 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.37 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.15 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 69.29 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต 2 65.87 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 61.49 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 61.07 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 51.95 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป. สุรินทร์ เขต 2 38 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน