ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 74.39 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 68.73 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 2 63.99 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.92 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านผือน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 59.94 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 56.94 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 55.32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 54.29 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนทา สพป. สุรินทร์ เขต 2 53.83 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 52.83 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 52.08 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 49.77 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 48.55 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน