ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 72.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 69.36 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 51.34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 48.74 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 48.61 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 47.12 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 46.67 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน