ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 61.71 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 58.64 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 57.44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 51.6 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 48.8 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 43.82 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน