ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแคนน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน