ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอาพืด สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน