ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน