ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน