ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน