ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน