ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน