ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน