ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน