ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน