ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาวอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
12 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
13 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
14 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
15 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน