ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน