ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาญฮี สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนายม สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอาพืด สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนงอย สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน