ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอาพืด สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน