ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพิงพวย สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน