ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
14 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
15 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน