ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตานบ สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน