ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 58 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน