ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอาพืด สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน