ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนายม สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน