ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน