ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน