ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผือน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน