ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน