ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน