ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน