ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน