ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน