ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน