ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสาโรช สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน