ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน