ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน