ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
12 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
13 โรงเรียนบ้านเบิด สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
14 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
15 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน